02 มีนาคม 2554

ปรับปรุงภูมิทัศน์ขอนแก่นใหม่


ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ ประชุมหารือกับประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เกี่ยวกับนโยบายBeautified City ของกระทรวงมหาดไทย  ที่มอบหมายให้แต่ละจังหวัดดำเนินการปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองที่น่าอยู่และน่าเที่ยวในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน ที่ห้องพระธาตุขามแก่น ศาลากลางจังหวัด

 

ซึ่ง Beautified City เป็นนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่มอบหมายให้ทุกจังหวัดดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่อาศัยและน่าท่องเที่ยว  เพื่อเป็นของขวัญให้แก่พี่น้องประชาชนปี 2554 โดยแต่ละจังหวัดต้องดำเนินการปรับปรุงทัศนียภาพบริเวณตามแนวทางจราจร ร่วมกับแขวงการทางหรือเขตทางหลวง เช่นปลูกต้นไม้และปรับปรุงทัศนียภาพบริเวณเส้นทางจราจรให้เป็นตัวอย่างที่สวยงาม เป็นพิเศษอย่างน้อยจังหวัดละ 1 จุด  //การติดป้ายโฆษณา ป้ายประชาสัมพันธ์ ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย การจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าสองข้างทาง //และให้มีการรักษาความสะอาดบริเวณสองข้างทางจราจร ทั้งทางบก ทางน้ำ ชุมชน เกาะกลางถนน แม่น้ำ คูคลอง หนองน้ำ

 

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้มอบหมายให้นายธนวัฒน์ พลอยโสภณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ดำเนินการตามนโยบายนี้ ซึ่งจะมีประชุมการดำเนินงานในครั้งต่อไป


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น