10 มีนาคม 2554

ประกาศใช้ระเบียบกองทุนพัฒนาไฟฟ้า


สื่อมวลชนทุกแขนงในจังหวัดขอนแก่น ร่วมรับฟังนโยบายการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ กกพ. ในงานแถลงข่าว กกพ. ที่โรงแรม    กราเซียร์ จังหวัดขอนแก่น

 

ในงานได้รับเกียรติจากนางสาวนฤภัทร อมรโฆษิต รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เป็นผู้แถลงข่าวการดำเนินงานของกพพ. ซึ่งกล่าวถึง การประกาศระเบียบ กกพ. ว่าด้วยกองทุนพัฒนาพัฒนาไฟฟ้า เพื่อการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของไฟฟ้า พ.ศ. 2553  ซึ่งจัดตั้งเพื่อเป็นทุนสนับสนุนในการให้บริการไฟฟ้าไปยังท้องที่ต่างๆอย่างทั่วถึง และพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า

 

นอกจากนื้ กกพ.ยังได้จัดตั้งคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต หรือ คพข. ซึ่งมีหน้าที่ในการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของผู้ใช้พลังงานใน 2 ประเภท ที่สำคัญคือ เรื่องที่เป็นความเดือดร้อนเสียหายที่ผู้ใช้พลังงานได้รับจากการดำเนินการของผู้รับใบอนุญาต และถูกเรียกเก็บค่าบริการที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม

 

ซึ่งประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าในเขต 4 ที่ประสงค์จะติดต่อร้องเรียนกับ คพข. สามารถร้องเรียนได้ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ที่อาคารแก่นนคร    ออฟฟิศพาร์ค ชั้น 3 ริมบึงแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น เบอร์โทรศัพท์ 043-227-3389


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น