04 มีนาคม 2554

งานเสวนาพลังงานสะอาด พลังงานแห่งอนาคต

ผู้นำชุมชนและตัวแทนชุมชนตำบลศิลา  ร่วมเสวนาเรื่องพลังงานสะอาด พลังงานแห่งอนาคต  จัดโดยกระทรวงพลังงาน ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  ที่องค์การบริหารส่วนตำบลศิลา 

 

ก่อนจะเริ่มเสวนาผู้ร่วมงานได้ชมภาพยนตร์สั้น เรื่อง เปลี่ยน  ต่อด้วยการเสวนา หัวข้อ สถานการณ์พลังงานไทยในปัจจุบันและทิศทางการส่งเสริมพลังงานในประเทศไทยและข้อดีข้อเสียของพลังงานทางเลือกประเภทต่างๆ   โดย ดร.จารณีย์  ทองผาสุก  นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์อาวุโส  สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์มหาชน)  ต่อด้วยการเสวนา หัวข้อ ทิศทางการส่งเสริมพลังงานสะอาดในประเทไทย  พลังงานนิวเคลียร์  ปลอดภัยและเสริมความมั่นคงพลังงาน  โดย รศ.ดร.สัญชัย  นิลโฆษิตสุวรรณ  หัวหน้าภาควิชานิวเคลียร์เทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์  จุฬาศาสตร์มหาวิทยาลัย  และประโยชน์จากเทคโนโลยีพลังงานนิวเคลียร์  มีการสาธิตและสอนการฝึกอาชีพด้วยเทคโนโลยีผงไหมนิวเคลียร์  อาทิ การทำโดนัท การทำหมูยอ โดยสุชาดา  สิงสถิต  ผู้แทนกลุ่มรัฐวิสาหกิจชุมชนภาคอีสาน  ผู้เชี่ยวชาญการนำเทคโนโลยีนิวเคลียร์มาใช้เพื่อการแปรอาหาร

 

หลังจากฟังเสวนาเสร็จ  ผู้เข้าร่วมงานได้เสนอข้อแนะนำเกี่ยวกับเรื่องนิวเคลียร์อีกด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น