17 มีนาคม 2554

ส่งเสริมสถาบันการเงินในชุมชน


ตัวแทนกองทุนหมู่บ้านจาก 26 อำเภอในจังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อรับฟังแนวทางการจัดการกองทุนหมู่บ้าน เพื่อยกระดับเป็นสถาบันการเงินชุมชนต้นแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่โรงแรมแก่นอินท์ จังหวัดขอนแก่น

 

งานครั้งนี้จัดโดยสำนักงานพัฒนาการจังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นหน่วยงานที่วางยุทธศาสตร์การดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  โดยปัจจุบันมีกองทุนทั้งสิ้น 2,448 กองทุน และมีสมาชิกกว่า 376,218 ราย

 

สำหรับการประชุมปฏิบัติการครั้งนี้ นางเพ็ญสุภา ศิริสวัสดิ์  พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น บอกว่า เป็นการทำความเข้าใจกับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านในจังหวัดขอนแก่น ในเรื่องกฎเกณฑ์การให้บริการแก่สมาชิก การเลื่อนระดับจากกองทุนหมู่บ้านเป็นสถาบันการเงินชุมชนต้นแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะมีความมั่นคงทางการเงินในตัวชุมชน และสร้างอาชีพแก่คนในหมู่บ้านได้มากกว่ากองทุนหมู่บ้าน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น