28 มีนาคม 2554

เฝ้าระวังการเบี่ยงเบนวัฒนธรรม


นักวิชาการจากเครือข่ายศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมในสถานศึกษา จังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุมการรับทราบปัญหาการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมในกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ที่โรงแรมแก่นอินน์ จังหวัดขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายธนวัฒน์ พลอยโสภณ ซึ่งกล่าวย้ำเรื่อง การปลูกฝังเยาวชนปัจจุบันให้เป็นเยาวชนที่ดีงามของสังคมไทย

 

การประชุมสัมมนาครั้งนี้ เน้นเรื่องการทบทวนปัญหาการเบี่ยงทางวัฒนธรรมในกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ซึ่งมีวิถีการดำรงชีวิตที่เปลี่ยนไปจากเดิม เช่น การแต่งตัว การพูดจา หรือการพึ่งเทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสาร

 

ซึ่งศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมในสถานศึกษา จังหวัดขอนแก่น มีหน้าที่ในการป้องกันและรณรงค์ การทำความเข้าใจกับเยาวชน เกี่ยวกับเรื่องวัฒนธรรมแบบเก่าและแบบใหม่


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น