29 มีนาคม 2554

ปิดทองฝังลูกนิมิตที่วัดป่าจันทรมณี


นางสุวรรณี ตรีวัฒน์สุวรรณ นายกเหล่ากาชาด จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ตัดหวายลูกนิมิตภายในพระอุโบสถวัดป่าจันทรมณี ตำบลห้วยโจด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น พร้อมบรรดาศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชน ได้ยื้อแย่งเศษหวายที่ห่อลูกนิมิตเพื่อนำกลับไปไหว้บูชา เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว

           

ซึ่งวัดป่าจะนทรมณี  ได้เริ่มก่อสร้างพร้อมกับการตั้งหมู่บ้านเมื่อปี พ.ศ. 2473 บนเนื้อที่ 180 ไร่ จากการร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้าน แต่ก็ยังสร้างไม่แล้วเสร็จ  ต่อมาพระครูญาณสารธรรม ได้กลับมาจำพรรษาในวัดแห่งนี้ และได้ทำการก่อสร้างต่อแต่ก็ยังไม่แล้วเสร็จเนื่องจาก พระครูญาณสารธรรม ได้มรณะภาพไปเสียก่อน จึงทำให้วัดแห่งนี้ถูกทิ้งร้างไปอีกหลายปี  ต่อมาชาวบ้านโคกสะอาดและชาวบ้านโจด ได้พร้อมใจกันไปเชิญแม่ชีไพจิตร์ เจดีย์ มาบูรณะวัดขึ้นมาใหม่  และเป็นผู้นำในการก่อสร้าง ทั้งอาคารเสนาสนะ ที่มีพระประธานขนาดใหญ่ประดิษฐานอยู่ เพื่อใช้เป็นที่ปฏิบัติกิจของสงฆ์ ซึ่งปัจจุบันมีพระครูอัมพวันธรรมานุรักษ์ เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น