01 มีนาคม 2554

วธ.ขอนแก่นเผยโครงการเด่นในปี 54


นางเกศินี สวัสดี วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น และคณะกรรมการบริหารสภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น ให้การต้อนรับนายชาย นครชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมการดำเนินงานของวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น ที่ห้องเสียงแคน ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

 

วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น บอกว่า ปีที่ผ่านมาสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นมี โครงการเด่น 2 โครงการ คือ โครงการลูกคูณบ้านหลานคูณเมือง และโครงการวัฒนธรรมสรรค์สร้าง เศรษฐกิจสร้างสรรค์  ซึ่งทั้งสองโครงการได้เสริมสร้างความเข้มแข็งของวัฒนธรรมท้องถิ่น ในกลุ่มเยาวชนไทยและเศรษฐกิจชุมชน

 

ส่วนโครงการที่จะดำเนินการในปีนี้ เน้นการผลักดันให้จังหวัดขอนแก่นเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้วัฒนธรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเสริมสร้างความเข้มแข็งของวัฒนธรรมท้องถิ่นเจาะจงเฉพาะกลุ่มมากขึ้น อาทิ กลุ่มเยาวชนขอนแก่น ส่งเสริมด้านความสามารถทางวัฒนธรรมท้องถิ่น และกลุ่มบุคคลในชุมชน ประยุกต์วัฒนธรรมท้องถิ่นมาสรรค์สร้างเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น