23 มีนาคม 2554

เร่งแก้ไขประชาชนรุกล้ำสิ่งปลูกสร้าง

เจ้าหน้าที่ปฎิบัติการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. สำนักงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมรับฟังแนวทางการดำเนินงานเสริมสร้างความมั่นคงในระบบส่งไฟฟ้าแรงสูง ประจำปี 2554 ที่โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น

 

โดยงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งงานครั้งนี้จัดเพื่อสร้างความเข้าใจถึงข้อกำหนดความปลอดภัยในเขตเดินสายส่งไฟฟ้าแรงสูง  ที่เป็นไปตามกฎหมายกำหนดเพื่อความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

 

เนื่องจากหากมีการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างใกล้แนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูง อาจทำให้เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิต รวมทั้งทำให้เกิดเหตุขัดข้องที่ส่งผลต่อระบบความมั่นคงในการจ่ายกระแสไฟฟ้าสู่ชุมชนและตามโครงข่ายต่างๆ ทำให้เกิดความเสียหายระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศโดยได้  เพราะการเดินสายฟ้าที่ผ่านมา ส่วนใหญ่จะเป็นภาคอุตสาหกรรมที่ใช้ไฟฟ้า 60% ภาคธุรกิจ 20% และภาคประชาชนตามบ้านเรือนอีก 20%


 

จากนั้นนายธนา พุฒรังษี รองผู้ว่าการระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กล่าวถึงมาตรการในการเตรียมรองรับการใช้ไฟในช่วงหน้าร้อนของประชาชน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น