22 ธันวาคม 2554

เปิดการแข่งขันกีฬานร.เทศบาลนครขอนแก่น


พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียน  สังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปี 2554  มีขึ้นที่สนามกีฬากลางจังหวัดขอนแก่น  โดยการแข่งขันครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะผู้บริหารเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน ผู้บริหารสถานการศึกษา  พร้อมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

บรรยากาศในพิธีเปิดคึกคักไปด้วยนักเรียนที่มาร่วมกิจกรรม  การเดินขบวนพาเหรด ที่แต่ละโรงเรียนร่วมกันสร้างสรรค์ขึ้นอย่างสวยงาม  รวมถึงบรรดากองเชียร์ที่มีลีลาการเชียร์แตกต่างกันออกไป เพื่อมาประชันฝีมือกันเต็มที่

กีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียน  สังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปี 2554  มีโรงเรียนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ทั้งหมด 11 โรงเรียน  ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก  โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง  โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู  โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน  โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่  โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนหนองวัด  โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย  โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม  โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง  โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม  และโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน  เพื่อพัฒนาร่างกาย สติปัญญา จิตใจ สังคมและจริยธรรม  ให้นักกีฬามีความตระหนักและเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย  สร้างทักษะด้านกีฬาขึ้นพื้นฐานให้กับนักกีฬา เพื่อนำไปสู่กีฬาเพื่อการอาชีพ   โดยกำหนดการแข่งขันระหว่างวันที่ 22 – 23 ธันวาคม 2554  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น