14 ธันวาคม 2554

เฝ้าระวังสุขภาพเด็กบ้านแคนทอง


ทีมข่าวโฮมทีวีลงพื้นที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทองขอนแก่น เพื่อสำรวจความเป็นอยู่ของเด็กๆในสถานสงเคราะห์ช่วงหน้าหนาว  และได้สอบถามนางกันดา โคตรภักดี ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทองขอนแก่น  ถึงแนวทางการดูแลสุขภาพของเด็กๆ  กล่าวว่า  จะมี 2 แนวทาง คือ 1.ใส่ใจสุขภาพของเด็กช่วงหน้าหนาว  โดยจะมีการตรวจสุขภาพของเด็ก หากเด็กคนใดป่วยจะถูกส่งไปที่เรือนพยาบาล ภายในสถานสงเคราะห์  เพื่อรักษาอาการป่วย  และ2. ให้ความรักความอบอุ่นทางจิตใจ โดยจะมีพี่เลี้ยง 1 คน ต่อ เด็ก 15 คน คอยดูแลเด็กๆ เอาใจใส่ และให้ความรักความอบอุ่น  ซึ่งจำเป็นมากสำหรับเด็กๆเหล่านี้ที่ขาดโอกาสที่ได้รับไออุ่นจากพ่อแม่

ทั้งนี้นางกันดา โคตรภักดี ได้กล่าวขอบคุณถึงบรรดาผู้มีอุปการะคุณ ที่ได้ช่วยเหลือเกื้อกูลเด็กๆในสถานสงเคราะห์  ซึ่งปัจจุบันทางสถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทองขอนแก่น  ได้รับอุปการะเด็กที่สถานภาพครอบครัวไม่พร้อม 209 ราย  โดยเป็นเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัย 6 ขวบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น