15 ธันวาคม 2554

เตรียมสวมหมวกกันน๊อตมากที่สุด บันทึกสถิติโลก


คณะกรรมการดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนน และภาคีจังหวัดขอนแก่น  ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงาน  รวมพลคนขอนแก่นร่วมใจสวมหมวกนิรภัย  เทิดไท้องค์ราชัน  ที่ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น  เพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมสร้างสถิติรณรงค์ขี่มอเตอร์ไซค์ใส่หมวกกันน๊อตมากที่สุด  บันทึกในพิพิธภัณฑ์ ลิปลีย์  วันที่ 26 ธันวาคม 2555 เวลา 09.00 – 11.00 น.  เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนชาวขอนแก่น  ได้ปฏิบัติตามกฎจราจร  อย่างจริงจัง

นายสมบัติ  ตรีวัฒน์สุวรรณ   ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประธานการประชุม  กล่าวว่า  กิจกรรมดังกล่าว  เป็นการรวมพลของชาวขอนแกนทุกภาคส่วน  ร่วมใจกันขับรถจักรยานยนต์พร้อมสวมหมวกนิรภัย  จำนวน 10,000 คัน  มากที่สุดตามเส้นทางในเขตเทศบาลนครขอนแก่น 

สำหรับกิจกรรมที่จะมีขึ้น มีการจัดขบวนรถจักรยานยนต์พร้อมสวมหมวกนิรภัย  การจัดแสดงนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ    การมอบหมวกบุญให้กับโรงเรียนเป้าหมาย  และพิธีเปิดศูนย์การป้องกันอุบัติภัย  เพื่อเตรียมความพร้อมรับอุบัติเหตุทางถนนในช่วงปีใหม่ด้วย

ทีมข่าวโฮมทีวีจึงขอเชิญชวนชาวขอนแก่น มาแสดงพลังในงานคนขอนแก่นร่วมใจสวมหมวกนิรภัย เทิดไท้องค์ราชัน  สร้างสถิติรณรงค์ขี่มอเตอร์ไซค์ใส่หมวกกันน๊อตมากที่สุด  บันทึกในพิพิธภัณฑ์ ลิปลีย์  วันที่ 26 ธันวาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 09.00-11.00 น. ที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น