12 ธันวาคม 2554

อย.เตือน “กระเช้าหมดอายุ”


ใกล้ถึงช่วงเทศกาลปีใหม่ บรรดาผู้ประกอบการและผู้แทนจำหน่ายตาม ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต หรือร้านค้าทั่วไป จะนำชุดของขวัญและกระเช้าปีใหม่มาจัดจำหน่ายแก่ผู้บริโภค คณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. จึงมีการควบคุมกระเช้าของขวัญในเทศกาลปีใหม่และคริสต์มาสเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค โดยได้ย้ำเตือนถึงผู้ประกอบการและผู้แทนจำหน่ายชุดของขวัญและกระเช้าปีใหม่ ให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการแสดงฉลากของอาหารจัดรวมในภาชนะ พ.ศ.2553 อย่างเคร่งครัด

โดยผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปที่นำจัดรวมในกระเช้าของขวัญ อาทิ อาหารกระป๋อง ผลไม้กระป๋อง ขนม คุกกี้ นม ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป  ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตถูกต้องจาก อย., ฉลาก ผลิตภัณฑ์ต้องแสดงวันเดือนปีที่หมดอายุ และต้องไม่เป็นผลิตภัณฑ์ที่หมดอายุ หรือใกล้หมดอายุที่ชัดเจน

 

ซึ่งหากพบผู้ประกอบการรายใดฝ่าฝืนจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท  หรือทั้งจำทั้งปรับ  และหากพบว่าผลิตภัณฑ์อาหารแสดงฉลากไม่ถูกต้อง เช่น ไม่แสดงรายการผลิตภัณฑ์ ไม่ระบุวันหมดอายุ หรือควรบริโภคก่อน จะมีโทษปรับไม่เกิน 3 หมื่นบาท

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น