06 ธันวาคม 2554

สศค. เปิดโต๊ะรับปรึกษาหนี้ช่วงน้ำท่วม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดเผยข้อมูล การช่วยเหลือและเยียวยาหนี้ของผู้ประสบภัยทั่วประเทศที่ได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำท่วมในปี 2554 สำนักงานเศรษฐกิจการคลังได้เตรียมเตรียมการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบให้สอดคล้องตามแผนแม่บทการเงินระดับฐานราก ได้ร่วมกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 5 แห่งเปิดจุดบริการสำหรับรับปรึกษาปัญหาหนี้นอกระบบของประชาชน และพิจารณาให้สินเชื่อแก่ประชาชนในทุกสาขาทั่วประเทศเพื่อเตรียมพร้อมในการปล่อยสินเชื่อให้ลูกหนี้นอกระบบในพื้นที่โดยตรงได้ทันที ตามหลักเกณฑ์ และกลไกของแต่ละสถาบันการเงิน

ทั้งนี้ประชาชนผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนของสถาบันการเงินเฉพาะกิจได้ ดังนี้ 1.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โทร. 02 280 0180 ต่อ 2352 2.ธนาคารออมสิน โทร. 1115 3.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย โทร.1302 4.ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย โทร.1357 5.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ โทร 02 645 9000

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น