01 ธันวาคม 2554

บรรเทาทุกข์ภัยน้ำท่วม

จากสภาพปัจจุบันแม้ว่าสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดขอนแก่นได้คลี่คลายลงแล้ว แต่ยังคงมีผู้ประสบภัยในชุมชนที่เดือดร้อนอยู่ กลุ่มอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน ประกอบด้วย วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น และบริษัทไอทีคูล เพอร์เฟค จำกัด ได้ร่วมกันนำสิ่งของบริจาคช่วยภัยน้ำท่วมมามอบให้กับส่วนราชการจังหวัด เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อไป

โดยได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ เป็นประธานรับมอบสิ่งของ จากนายประสิทธิ์ สิทธิวิบูลย์ชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดได้กล่าวพูดคุยกับคณะที่มามอบครั้งนี้

ทั้งนี้สิ่งของช่วยภัยน้ำท่วมประกอบด้วย ชุดกีฬา 117 ตัว และน้ำบรรจุขวด 150 แพ็ค รวมมูลค่ากว่า 20,000 บาท

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น