02 ธันวาคม 2554

สวมหมวกนิรภัยให้น้อง 84 พรรษา 84 ร.ร.

โครงการธนชาตห่วงใย สวมหมวกนิรภัยให้น้อง 84 พรรษา 84 โรงเรียน มีขึ้นที่หน้าธนาคารธนชาต สาขาขอนแก่น เป็นหนึ่งในโครงการที่ธนาคารริเริ่มสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนให้เด็กนักเรียน เพื่อมอบหมวกนิรภัยจำนวน 20,000 ใบ ที่ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม หรือ มอก. ให้กับบุตรหลาน และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยเปิดโอกาสให้โรงเรียนในสังกัดของรัฐบาลและเอกชนที่มีระบบการศึกษาในระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 3 ทั่วประเทศ ส่งโครงงาน พร้อมแผนการรณรงค์เข้าประกวด และทำการคัดเลือกโรงเรียนที่ได้รับหมวกนิรภัย จำนวน 84 โรงเรียน

พิธีการมอบหมวกนิรภัยให้น้อง ได้รับเกียรติจากนายวันชัย กาญจนศิริ ผู้อำนวยการสำนัก สาขาขอนแก่น สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ขอนแก่น เป็นประธานในพิธี มอบให้กับโรงเรียนบ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยา จำนวน 63 ใบ และโรงเรียนหนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา จำนวน 106 ใบ

โครงการธนชาตห่วงใย สวมหมวกนิรภัยให้น้อง 84 พรรษา 84 โรงเรียน จะช่วยสร้างจิตสำนึกในการรณรงค์และลดการเสียชีวิตจากการไม่สวมหมวกนิรภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์อีกด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น