13 ธันวาคม 2554

ผู้ใช้สิทธิ์รถคันแรกน้อยไม่ตามเป้า


ทีมข่าวโฮมทีวีเกาะติดการดำเนินงานของรัฐกับโครงการรถยนต์คันแรก ซึ่งกรมสรรพามิต เปิดเผยถึงการดำเนินการโครงการดังกล่าวว่า ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน ถึง 2 ธันวาคม 2554  มีประชาชนจากทั่วประเทศที่มาขอใช้สิทธิ์โครงการดังกล่าวเพียง 1,380 ราย คิดเป็นยอดเงินขอคืน จำนวน 108 ล้านบาท  แบ่งเป็นรถยนต์นั่ง 1,024 คัน รถกระบะ 224 คัน และดับเบิลแคป 134 คัน

ทั้งนี้จำนวนผู้ใช้สิทธิ์โครงการดังกล่าว น้อยกว่าที่กรมสรรพามิตตั้งเป้าไว้ คือ จะมียอดขายรถ 500,000 คัน และมีวงเงินที่ขอคืน 30,000 ล้านบาท  เนื่องจากมีประชาชนบางส่วนได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำท่วม แต่อย่างไรก็ตามกรมสรรพามิต เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมว่า ประชาชนยังสามารถมาขอรับสิทธิ์โครงการรถยนต์คันแรก ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554

โดยมาตรการลดภาษีในโครงการรถยนต์คันแรก  กำหนดวงลดเงินภาษีไม่เกิน 100,000 บาท  มีเงื่อนไขคือ ผู้ซื้อรถคันแรกต้องมีอายุ 21 ปีขึ้นไป  และเป็นรถยนต์ใหม่อัตรากำลังไม่เกิน 1,500 ซีซี   ส่วนรถกระบะไม่กำหนดขนาดเครื่องยนต์แต่ราคาไม่เกิน 1 ล้านบาท

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น