12 ธันวาคม 2554

งานศิลปะร่วมสมัย “ Noting the Self ”


ที่คเณศร สตูดิโอ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า งานศิลปการแสดงแนวร่วมสมัย หรือ  Contemporary Performance  ในชื่อ  Noting the Self  เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยสร้างสรรค์ ระดับปริญญาเอกของ อาจารย์ธนัชพร กิตติก้อง อาจารย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ที่กำลังศึกษาโดยทุนเรียนดีคณะมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ ณ สถาบันศิลปการแสดงแห่งออสเตรเลียตะวันตก ของ มหาวิทยาลัย อีดิธ โคแวน
โดยภาพที่จัดแสดง อาจารย์ธนัชพร กิตติก้อง เผยว่า เป็นการนำเสนอถึงความเชื่อมโยงและความสัมพันธ์ของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในวิถีพุทธ สู่ศิลปะที่ถ่ายทอดออกมาสะท้อนถึงไตรลักษณ์ และ สติ สัมปัชชัญญะ
การจัดงานครั้งนี้ได้รับความสนใจประชาชนทั่วไปรวมถึง เหล่านักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมชมงานอย่างเนื่องแน่นซึ่งจากการสอบถามผู้คนส่วนใหญ่มีความคิดว่าการดูศิลปะครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งแรงผลักให้เกิดการต่อยอดในความคิดและความรู้สึกของประชาชนที่มีต่อการแสดงชุด Noting the self ได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น