07 ธันวาคม 2554

ธ.ก.ส.คลอดบัตรเครดิต ม.ค.55


ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. เปิดเผยความคืบหน้าบัตรสินเชื่อเกษตรกร หรือ บัตรเครดิตเกษตรกรว่า  ธ.ก.ส.จะดำเนินการโครงการบัตรสินเชื่อเกษตรกร โดยเช่าเหมาบริการระบบงานบัตรสินเชื่อเกษตรกรจากบริษัท            วี-สมาร์ท จำกัด จำนวนบัตร 2 ล้านใบ  คาดว่าจะเริ่มให้บริการบัตรสินเชื่อแก่เกษตรกรได้ ภายในเดือนม.ค. 55 เป็นต้นไป
นอกจากนี้ได้เพิ่มเติมระบบบริหารจัดการลูกหนี้ และรับชำระหนี้  คือ กำหนดรอบการชำระหนี้บัตรสินเชื่อเกษตรกร กำหนดดอกเบี้ย ค่าปรับการชำระหนี้ล่าช้า และจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องชำระเป็นอย่างน้อย   อีกทั้งได้เตรียมระบบการเตือนชำระหนี้ รองรับการชำระหนี้ผ่านระบบใบแจ้งหนี้ รองรับการชำระหนี้ผ่านเครื่องอ่านบัตรสินเชื่อเกษตรกรที่สาขา รองรับระบบสะสมคะแนนจากการใช้บริการ รายการที่รับชำระหนี้แล้วจะถูกเก็บในระบบ  เพื่อสำหรับตรวจสอบ และปรับปรุงยอดคงเหลือของลูกค้า รวมถึงการแสดงสเตทเมนท์  การเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบธุรกิจหลัก หรือระบบงานอื่นของ ธ.ก.ส. ด้วย
ทั้งนี้ธ.ก.ส. ได้เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมว่า เมื่อบริษัทวี-สมาร์ท จัดทำระบบบัตรสินเชื่อเกษตรกร เสร็จสมบูรณ์แล้ว ธ.ก.ส.จะดำเนินการในรูปแบบโครงการนำร่องในกลุ่มเกษตรกร  เบื้องต้นจะจำกัดวัตถุประสงค์การใช้เฉพาะชำระค่าปัจจัยการผลิต คือค่าเมล็ดพันธุ์ข้าว ค่าปุ๋ย และค่ายาปราบศัตรูพืชที่เกษตรกรซื้อจากสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธ.ก.ส.  และร้านค้าเครือข่าย 3,000 ร้านค้า

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น