21 ธันวาคม 2554

ลดพลังงานในอาคาร


ตัวแทนจากหน่วยงานภายในอาคารศาลากลางจังหวัดขอนแก่น  เข้าร่วมประชุมการแผนการดำเนินการลดพลังงานการใช้ไฟฟ้า  เพื่อร่วมกันลดภาวะโลกร้อน  โดยเป็นโครงการที่กระทรวงพลังงาน  เข้ามากำกับดูแลอาคารควบคุมทุกแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ซึ่งครั้งนี้เป็นโครงการที่ 2  ในการดำเนินการ

ในที่ประชุมมีการนำเสนอการเขียนแผนรายงาน   เพื่อจัดส่งยังกระทรวงพลังงาน  โดยการดำเนินการมี 8 ขั้นตอน ดังนี้ 1 . จัดตั้งคณะทำงาน  2. การประเมินสถานการณ์ การจัดการพลังงาน 3.เนื้อหาการอนุรักษ์พลังงาน 4. การประเมินศักยภาพอนุรักษ์พลังงาน  5.การกำหนดเป้าหมายและเสนอแนะแผนอนุรักษ์พลังงาน  6.การดำเนินงานตามแผนอนุรักษ์พลังงาน  7.การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน  และ8. การทบทวนวิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน

โดยรายงานการลดใช้พลังงานภายในอาคารของจังหวัดขอนแก่นปีนี้   จะต้องส่งไปกระทรวงพลังงาน ภายในเดือนมีนาคม 2555

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น