01 ธันวาคม 2554

บริจาคโลหิตร้อยใจถวายพ่อ

โครงการบริจาคโลหิตร้อยใจถวายพ่อ มีขึ้นที่ลานเอนกประสงค์ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) สาขาขอนแก่น โดยเป็นการร่วมมือกันระกว่างธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) สำนักงานเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ขอนแก่น กับศูนย์คลังเลือดกลาง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รว่มกันจัดขึ้นเพื่อส่งมอบโลหิตให้กับสภากาชาดไทย มีพนักงานธนชาตและประชาชนในจังหวัด ร่วมบริจาคกันอย่างต่อเนื่องตลอดทุกวัน

โดยในงานดังกล่าวมีเหล่าพนักงานธนาคารและบริหารประชาชนทั่วไป ร่วมใจกันบริจาคเลือดกันอย่างมากมาย ทั้งนี้จากการสอบถามผู้บริจาค ทุกคนมีจุดประสงค์นำเลือดตนเองช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องการรับการรักษาเพื่อช่วยบรรเทาโรคร้ายต่างๆทั้งนี้ปัจจุบัน ผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุมีเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งภาวะการขาดแคลนโลหิตเป็นบางช่วงในแต่ละหมู่โลหิตของสภากาชาดไทยและโรงพยาบาลต่างๆ

สำหรับโครงการบริจาคโลหิตร้อยใจถวายพ่อ ต้องการให้ประชาชนได้มีโอกาสร่วมกันทำความดีต่อชีวิตให้กับผู้อื่น ปลูกฝังให้แต่ละคนเอาใจใส่กับสุขภาพ เพื่อที่จะได้บริจาคเป็นประจำ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น