22 ธันวาคม 2554

เตือนรับมือหนาว 23 ธันวาคม


จากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยา เปิดเผยถึง ความกดอากาศสูงกำลังแรงระลอกใหม่จากประเทศจีนแผ่เสริมปกคลุมประเทศไทยตอนบนอีกครั้งในวันที่ 23 ธันวาคม 2554  เป็นต้นไป  ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยจะมีอากาศหนาวเย็นกับมีลมแรง ในบริเวณภาคเหนือและอีสานตอนบน  จึงขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในระยะนี้

ทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยา ได้เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติม ถึงสภาพอากาศช่วงปลายเดือนธันวาคม 2554 จนถึงเดือนมกราคม 2555  ยังคงมีความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนเป็นระยะๆ โดยจะมีกำลังแรงเป็นส่วนมากและต่อเนื่องมากขึ้น ทำให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือมีอากาศหนาวเกือบทั่วไป กับจะมีอากาศหนาวจัดบางพื้นที่ในบางวันทางตอนบนของภาค และมีหมอกบางในตอนเช้า  จึงเตือนให้ประชาชนรับมือกับภัยหนาว โดยเตรียมเสื้อผ้าหนาๆ และดูแลสุขภาพในช่วง 1-2 เดือนนี้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น