01 ธันวาคม 2554

“ปลูกฝังการรู้คุณค่าข้าว”

เด็กๆนักเรียน โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย ร่วมกันเกี่ยวข้าวบนผืนนา 2 แปลง บริเวณด้านหลังโรงเรียนอย่างตั้งอกตั้งใจ ซึ่งนี่เป็น 1 การเรียนรู้ในหลักสูตรท้องถิ่น ตามโครงการกินอยู่เป็น ที่ทางโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัยร่วมกับเทศบาลนครขอนแก่น คิดค้นขึ้นเพื่อปลูกฝังการรู้คุณค่าของข้าวแต่ละเมล็ดที่รับประทานเข้าไป และตระหนักถึงวิถีชีวิตชาวนาในภาคอีสานที่ต้องเหนื่อยยากในการทำนา กว่าจะได้ข้าวแต่ละเมล็ดออกสู่ท้องตลาด

หลักสูตรนี้ โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัยได้จัดการเรียนรู้กระบวนการทำนามากว่า 3 ปีแล้ว โดยนักเรียนทุกระดับชั้นในโรงเรียน ตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นปีที่ 3 จะลงพื้นที่แปลงนา เพื่อมาเรียนรู้ แบ่งเป็น ชั้นอนุบาลลงพื้นที่ดูพี่ๆทำนา ชั้นประถมศึกษาก็จะลงพื้นที่เรียนรู้เรื่องข้าว ส่วนชั้นมัธยมศึกษาจะได้ลงพื้นที่พร้อมทั้งลงมือทำนา นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังได้แบ่งชั้นเรียนในการทำนาอย่างจริงจัง โดยสลับชั้นเรียนในการไถนา ดำนา เกี่ยวข้าว และสีข้าว

น้องๆนักเรียนที่กำลังเกี่ยวข้าวได้เล่าให้ทีมข่าวโฮมทีวีฟัง ว่ากิจกรรมนี้ทำให้ทุกคนสนุกมาก เพราะได้ใช้เวลาว่างกับเพื่อนๆ อีกทั้งเป็นสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อน โดยการ ทำนาของโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย จะเริ่มในเดือนกรกฎาคมค่ะ เป็นช่วงไถนาและดำนา จากนั้นในช่วงเดือนพฤศจิกายนจนถึงธันวาคม จะเป็นช่วงเกี่ยวข้าวและสีข้าว ซึ่งวิธีสีข้าวของที่นี่จะใช้วิธีแบบโบราณ คือใช้ไม้ทุบข้าวแทนการใช้รถสีข้าว

นับว่าเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ ปลูกฝังทั้งการมีความรับผิดชอบและการอนุรักษ์วิถีชีวิตอีสานแบบเดิม และยังเป็นหนึ่งกิจกรรมที่ตามรอยพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงให้ความสำคัญเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น