08 ธันวาคม 2554

เตือนระวังโรคที่มากับหน้าหนาว


 นายแพทย์ธนชัย  พนาวุฒิ  ประธานองค์กรแพทย์  เตือนชาวขอนแก่นในช่วงนี้ ว่าให้ระมัดระวังโรคที่มากับหน้าหนาว        ได้แก่ โรคอุจจาระร่วง  ปอดติดเชื้อ  โรคหวัด  อุสุกอิใส  ซึ่งจากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่า  ในปี 2553  มีจำนวนผู้ป่วยที่ป่วยด้วยโรคดังกล่าว จำนวนกว่า 500,000ราย  โดยจะแพร่ระบาดมากในช่วงที่มีอากาศเย็น  ซึ่งเป็นช่วงที่เอื้อต่อการแพร่กระจายของไวรัส  อาทิ ไข้หวัดใหญ่เป็นโรคติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจอย่างเฉียบพลัน  ไข้หวัดธรรมดา  โรคปอดบวม  และโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน ซึ่งเป็นโรคที่องค์การอนามัยโลกให้ความสำคัญและยืนยันถึงภัยอันตราย  เนื่องจากพบ อัตราการเสียชีวิตของเด็กสูง  เฉลี่ยปีละ  30,000 – 50,000 คน

นอกจากนี้ นายแพทย์ธนชัย  พนาวุฒิ  กล่าวเพิ่มเติมถึงวิธีในการดูแลสุขภาพของประชาชน ในแต่ละช่วงอายุ เพื่อให้สุขภาพแข็งแรงสมวัย

นอกจากนี้  นายแพทย์ธนชัย  พนาวุฒิ  กำชับอีกว่า  ประชาชนควรหมั่นดูแลสุขภาพของตนเอง  และควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ  อีกทั้งต้องปฏิบัติตนตามสโลแกน กินร้อนช้อนกลางล้างมือ  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น