12 ธันวาคม 2554

เลือกตั้งนายก อบจ.ขก. 5 ม.ค 55


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสุชาติ  โคตรทุม  ปลัด อบจ.ขอนแก่น ในฐานะ ผอ.กกต.อบจ.ขอนแก่น เปิดเผยว่า  การเลือกตั้งครั้งนี้ได้กำหนดวันเลือกตั้งวันที่ 8 ม.ค.2555 ด้วยยอดรวมจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด 1,327,780 คนมีหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด 2,639 หน่วย ซึ่งจะใช้บุคลากรสำหรับการจัดการเลือกตั้งมากถึง 27,475 คน ด้วยงบประมาณจัดการเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 46 ล้านบาท ซึ่ง กกต.ประจำ อบจ.ขอนแก่น มั่นใจว่าจะสามารถจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความ เรียบร้อย บริสุทธิ์และยุติธรรม

โดยในช่วงระหว่างวันที่ 6-10 ธ.ค. มีผู้มาสมัครลงรับเลือกตั้ง นายก อบจ.ขอนแก่น ทั้งหมด 6 ราย ประกอบด้วย หมายเลข 1  นางดวงจันทร์  จันทร์ศรี หมายเลข 2 นางกฤษณา ตะวงษ์ แพร์รี่ หมายเลข 3นางบุญเทียม  สุเสนา หมายเลข 4 นายอุดม  แก่นพรม หมายเลข 5 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์    และ    หมายเลข 6 นายคงฤทธิ์  อัศวพัฒนากูล   ซึ่งในขณะนี้อยุ่ในระหว่างขั้นตอนของการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อดำเนินการจตัดการเลือกตั้งให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย

 นายสุชาติ    กล่าวทิ้งท้ายว่า  ตนมั่นใจว่าจะมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60  พร้อมทั้งการเปิดสายด่วน 043-237568 สำหรับการรับเรื่องร้องเรียนและการสอบถามถึงการเลือกตั้งในเรื่องต่างๆเพื่อ อำนวยความสะดวกให้กับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งใน จำนวนที่มากที่สุด 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น