08 ธันวาคม 2554

วางพวงมาลารำลึกคุณความดีจอมพลสฤษดิ์


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2554 เวลา 08.45 น.  ตัวแทนจากทุกหน่วยงานของรัฐในจังหวัดขอนแก่นพร้อมเพรียงกันที่บริเวณหน้าอนุสาวรีย์ ฯพณฯ จอมพล ธนะรัชต์ เพื่อประกอบพิธีรำลึกถึงคุณงามความดีของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ อดีตนายกรัฐมนตรี คนที่ 11 ของประเทศไทย 

โดยมีนายสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และพล.อ.สมชาย ธนะรัชต์ อดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองบัญชาการทหารสูงสุด ในฐานะทายาทของ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์  เป็นตัวแทนของผู้ร่วมพิธี วางพวงมาลาเพื่อสดุดีและรำลึกถึงถึงคุณความดีจอมพลสฤษดิ์ ที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาจังหวัดขอนแก่น

จากนั้นนายสมบัติ เป็นประธานในพิธี กล่าวคำสดุดีจอมพลสฤษดิ์  ที่ได้สร้างคุณงามความดีแก่จังหวัดขอนแก่นมากมาย 

 ต่อจากนั้นคณะสงฆ์ในจังหวัดขอนแก่น จำนวน 9 รูป  นำประกอบพิธีการทางศาสนา  เพื่อให้ส่วนราชการที่ร่วมพิธี ได้ร่วมประกอบกุศลความดี  เพื่อเป็นกุศลแด่จอมพลสฤษดิ์

ทั้งนี้ด้านคุณงามความดีของจอมพลสฤษดิ์ มีคุณูปการแก่จังหวัดขอนแก่น โดยได้วางรากฐานการพัฒนาจังหวัดขอนแก่น ให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคม และการศึกษาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อีกทั้งได้สร้างเขื่อนอุบลรัตน์ เพื่อผลิตไฟฟ้าและการชลประทาน จัดสร้างมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเป็นแหล่งศึกษาของเยาวชนในภาคอีสาน สร้างสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น เพื่อประชาสัมพันธ์งานของภาคอีสาน  และจัดสร้างถนนหนทางในจังหวัดให้มีการคมนาคมที่สะดวกสบาย 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น