13 ธันวาคม 2554

กอศ. ย้ำสอบ Pre V-Net เวลาเดิม


คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยถึงการจัดสอบเสมือนจริงของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการอาชีวศึกษา หรือ Pre V-NET ว่า จะไม่มีการเลื่อนสอบ  และจะจัดสอบตามที่กำหนดไว้ คือวันที่ 15-16 ธันวาคมนี้ เพื่อให้เด็กเข้าใจวิธีการสอบ และข้อสอบ  ก่อนที่จะสอบ V-Net จริง ในช่วงวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2555 

โดยการทดสอบ Pre V-NET แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ ระดับ ปวช. และปวส.  และแบ่งข้อสอบออกเป็น 3 ชุด คือ ชุดวิชาพื้นฐาน  ชุดวิชาเพื่อการเรียนรู้ และชุดวิชาชีพ   ภายหลังจากการสอบนักเรียนจะได้รับการประเมินผล  เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมตัวสอบ V-Net จริง ในปีหน้า

อย่างไรก็ตาม สำหรับความพร้อมในการจัดสอบ Pre V-NET คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า ขณะนีได้จัดส่งข้อสอบ กระดาษคำตอบ และอุปกรณ์ไปยังศูนย์อำนวยการสอบทั้ง11 แห่ง ซึ่งหลังจากนี้จะมีการตั้งคณะกรรมการดูแลข้อสอบ เพื่อความปลอดภัยไม่ให้ข้อสอบรั่วไหล และชำรุดเสียหาย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น