01 ธันวาคม 2554

สร้างนักขับรถมืออาชีพ

ที่โรงเรียนสอนขับรถ ID DRIVER - ID DRIVER ร่วมกับทาง จังหวัดขอนแก่น กรมการขนส่งทางบก จัดการฝึกอบรมโครงการสร้างนักขับรถมืออาชีพจังหวัดขอนแก่น รถพ่วงลากจูง โครงการดังกล่าวมีวิทยากรทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์สูงจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ วิทยากรจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 6 ครูฝึกสถาบันพัฒนาแรงงาน วิทยากรจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โรงเรียนสอบขับรถ ID DRIVER โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เป็นค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร เรียนฟรี ที่พักฟรี รวมทั้งจ่ายเบี้ยเลี้ยงให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งในการอบรมครั้งนี้เป็นรุ่นที่ 1 มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 30 คน

โครงการนี้ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ สนองนโยบายของรัฐบาลในการช่วยเหลือผู้ว่างงานที่ได้รับผลกระ ทบจากวิกฤติเศรษฐกิจให้มีทางเลือกใหม่ในการประกอบอาชีพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น โดยที่ ผ่านมาสำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่นได้จัดการอบรมสร้างนักขับรถมืออาชีพไปแล้ว 14 รุ่น มีผู้ผ่านการ ฝึกอบรม 739 คน ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี อีกทั้งสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศยังไม่ดีขึ้น สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่นจึงได้ จัดทำโครงการต่อ ตามโครงการสร้างนักขับ รถมืออาชีพ จังหวัด ขอนแก่น หลักสูตรการขับรถพ่วงลากจูง วัตถุอันตราย ซึ่งได้รับเกียรติจากนายพยัต ชาญประเสริฐ รองผู้ว่า ราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น