16 ธันวาคม 2554

เร่งช่วยเหลือเกษตร สินเชื่อและจำนำข้าว


นายสามารถ เผ่าภูไทย ผู้อำนวยการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาขอนแก่น หรือ ธ.ก.ส.จังหวัดขอนแก่น แถลงข่าวการดำเนินการโครงการต่างๆของธ.ก.ส.จังหวัดขอนแก่น  ตามนโยบายของรัฐบาล อาทิ โครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต2554/55  และโครงการสินเชื่อเกษตรกร  โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานธ.ก.ส. จากทั่วภาคอีสาน  และสื่อมวลชนในจังหวัดร่วมการแถลงข่าวครั้งนี้

โดยโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต2554/55  นายสามารถ เผ่าภูไทย เปิดเผยข้อมูลว่า จากข้อมูลเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2554 มียอดเกษตรกรในจังหวัด ที่ร่วมจำนำข้าวเปลือกกับธ.ก.ส.แล้ว 3,232 ราย ซึ่งมีปริมาณข้าวเปลือกจำนำ 13,486 ตัน  คิดเป็นจำนวนเงิน 182,971,148 บาท  

อย่างไรก็ตามสำหรับการดำเนินงานโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปีที่ผ่านมา  ไม่พบปัญหาใด  แต่อาจมีความล่าช้าของการดำเนินการ  เนื่องจากองค์การคลังสินค้า กระทรวงพาณิชย์  และองค์การเพื่อการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หาโรงสีที่ร่วมโครงการได้จำนวนน้อย 

นอกจากนี้นายสามารถ เผ่าภูไทย กล่าวเพิ่มเติมถึงอีกหนึ่งช่องทางใหม่ในการรับจำนำข้าวเปลือก ที่ยุ้งฉางของเกษตรกร ได้เปิดรับสมัครเกษตรกรที่ประสงค์จะร่วมโครงการแล้ว  และจะเปิดรับสมัครถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2555  โดยกำหนดราคารับจำนำข้าวเปลือกเหมือนโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปีทุกประการ

ด้านบัตรสินเชื่อเกษตรกร โครงการล่าสุดของธ.ก.ส.  นายสามารถ กล่าวว่า  ตนได้รับคำสั่งจากนโยบายรัฐบาลแล้ว  โดยรัฐบาลจะเริ่มแจกบัตรสินเชื่อเกษตรกรให้เกษตรกรที่ปลูกข้าวก่อน  ซึ่งจะนำร่องใน 5 จังหวัด คือ อุดรธานี เชียงใหม่ อยุธยา สระบุรี และลพบุรี ในวันที่ 15 มกราคม 2555    และหากโครงการนี้นำร่องแล้วประสบความสำเร็จ  ทางสำนักงาน ธ.ก.ส.ทั่วประเทศ  จะเริ่มแจกบัตรสินเชื่อเกษตรกรให้เกษตรกรทั่วประเทศได้ใช้ ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2555

ทั้งนี้ในงานแถลงข่าว ยังมีพิธีมอบทุนอาหารกลางวันในโรงเรียน ปี 2  ซึ่งเป็นโครงการของธ.ก.ส.ขอนแก่น ในการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองนักเรียน ตามโรงเรียนในชนบทของจังหวัดขอนแก่น   โดยนายสามารถ เผ่าภูไทย เป็นประธานมอบทุนแก่ผู้อำนวยการโรงเรียน จาก 17 โรงเรียนที่ได้รับทุน รวมมูลค่ากว่า 170,000 บาท

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น