07 ธันวาคม 2554

พบปะศิษย์เก่า ธรรมศาสตร์ขอนแก่น


เมื่อเวลา 11.00 น. ของวันที่ 7 ธันวาคม 2554 ที่สถานสงเคราะห์บ้านแคนทองจังหวัดขอนแก่น ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตัวแทนสมาคมศิษย์เก่าธรรมศาสตร์ขอนแก่น จัดกิจกรรมพบปะศิษย์เก่าธรรมศาสตร์ขอนแก่น  เพื่อร่วมกันทำบุญ และเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่เด็กๆในสถานสงเคราะห์บ้านแคนทอง โดยได้นำสิ่งของเครื่องใช้พร้อมเงินบริจาคและเงินสมทุบทุนจากสมาคมศิษย์เก่าธรรมศาสตร์ขอนแก่น มอบให้แก่นางกันตนา โคตรภักดี ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์บ้านแคนทองจังหวัดขอนแก่น เพื่อนำไปบำรุงสถานสงเคราะห์บ้านแคนทองจังหวัดขอนแก่นต่อไป

จากนั้นนางกันตนา โคตรภักดี ได้พาตัวแทนสมาคมศิษย์เก่า ธรรมศาสตร์ขอนแก่นบางส่วน สำรวจความเป็นอยู่ของเด็กๆภายในสถานสงเคราะห์บ้านแคนทอง  พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชมอาคารเด็กแรกเกิด ซึ่งในอาคารมีเด็กแรกเกิด จนถึงสองขวบ จำนวนทั้งหมด 70 คน อาศัยอยู่  ทั้งได้อธิบายปัญหาอุปสรรคการทำงานของสถานสงเคราะห์แห่งนี้

ซึ่งนางกันตนาได้ฝากทีมข่าวโฮมทีวีประชาสัมพันธ์ถึงผู้ใจบุญในจังหวัดขอนแก่น ว่าขณะนี้สถานสงเคราะห์บ้านแคนทองจังหวัดขอนแก่นมีบางบริเวณที่เป็นรอยต่อระหว่างอาคารไม่มีหลังคา ทำให้เด็กๆต้องเดินตากแดดแตกฝน  จึงวอนขอความอนุเคราะห์ผู้ใจบุญ ช่วยจัดสร้างหลังคา เชื่อมต่อตัวอาคารต่อเติม เพื่อเป็นร่มกันแดดแก่เด็กๆ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น