16 ธันวาคม 2554

เร่งฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน


สืบเนื่องจากปัจจุบันมีแรงงานอีสานเคลื่อนย้ายไปทำงานที่ภาคกลางจำนวนมาก  ซึ่งแรงงานดังกล่าวมีบางรายได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุระหว่างการทำงานทำให้พิการ  ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน  สำนักงานประกันสังคม  กระทรวงแรงงาน ได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหานี้  จึงมอบหมายให้ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น  จัดประชุมสัมมนาแนวทางการดำเนินการฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานอีสาน  แก่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานประกันสังคมในภาคอีสาน  ที่โรงแรมประตูน้ำขอนแก่น

ในงานได้รับเกียรติจาก นายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย  รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม  พร้อมทั้งได้กล่าวถึง  ประโยชน์ของการดำเนินการฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานอีสาน  เพื่อเยียวยาและช่วยเหลือคนงานอีสานที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุระหว่างการทำงาน  ได้มีโอกาสรับการรักษาทางการแพทย์  เรียนรู้อาชีพช่วงรับการรักษาตัว  และได้รับการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าทำงานอีกครั้ง

ทั้งนี้ผู้สื่อข่าว รายงานว่า สำหรับการดำเนินการฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ทางศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น  เปิดเผยว่า  ยังไม่ได้ดำเนินการฟื้นฟูคนงานอย่างเป็นทางการ  เนื่องจากพึ่งได้รับมอบหมายจากศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน  สำนักงานประกันสังคม  แต่คาดว่าจะมีการเปิดสำนักงานและดำเนินการฟื้นฟูคนงานในภาคอีสานอย่างจริงจัง ช่วงปลายปี 2555

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น