06 ธันวาคม 2554

แถลงข่าวสมัชชาประชาธิปไตยชุมชนฯ

การแถลงข่าวการจัดงานสมัชชาประชาธิปไตยชุมชน สู่ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง มีขึ้นที่โรงแรมประตูน้ำขอนแก่น โดยคณะกรรมการส่งเสริมการเมืองภาคพลเมืองประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สภาพัฒนาเมือง ร่วมกับ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนตำบลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเครือข่ายประเด็นปัญหาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 14 ประเด็น

ผู้ร่วมแถลงข่าวได้กล่าวถึงการจัดงานในครั้งนี้ว่า จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18- 19 ธันวาคม 2554 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเวียงเก่า จ.ขอนแก่น เพื่อเป็นการเปิดพื้นที่สาธารณะให้ประชาชนได้แสดงออก และตระหนักถึงสิทธิหน้าที่ เสรีภาพของตนเอง อีกทั้งมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคประชาชน ตามแนวทางประชาธิปไตยชุมชน และเพื่อสนับสนุนให้องค์กรสมาชิกสภาองค์กรชุมชนภาคอีสาน 813 ตำบล และเครือข่ายประเด็นต่างๆ ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการกำหนดทิศทางการขับเคลื่อน ในประเด็นสาธารณะของภาคอีสาน ภายใต้กระบวนการการเมืองภาคประชาชน

โดยในงาน คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานจำนวนมาก อาทิ สมาชิกองค์กรชุมชนภาคอีสาน 813 ตำบล และเครือข่ายเชิงประเด็นต่างๆ จาก 20 จังหวัด ภาคอีสาน รวมกว่า 10,000 คน และจะมีกิจกรรม การรับรองประเด็นปัญหาความทุกข์ร้อนของชาวอีสาน อาทิ ปัญหาที่ดินทำกิน ปัญหาการจัดการลุ่มน้ำ ปัญหาหนี้สิน ซึ่งการรับรองประเด็นปัญหาในครั้งนี้จะนำเสนอต่อนายกรัฐมนตรี ในวันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2554

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น