16 ธันวาคม 2554

ประชุมป้องกันลดอุบัติเหตุช่วงปีใหม่ 2555


การประชุมดังกล่าวมีขึ้นที่ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น  เพื่อให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดขอนแก่นที่เกี่ยวข้องรับทราบแผนการเตรียมรับมือการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่  2555   โดยมีนายสมบัติ  ตรีวัฒน์สุวรรณ  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  เป็นประธานการประชุม

สำหรับแผนการดำเนินการรณรงค์ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2555  ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2555  ถึง 4  มกราคม 2555  ซึ่งเป็น 7 วันอันตราย  โดยกำหนดเป้าหมาย  เพื่อให้สามารถลดจำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน  ผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บ ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2554  ถึง 4 มกราคม 255  ให้ลดลงร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2554

ช่วงเวลาในการดำเนินงาน  กำหนดเป็น 2 ช่วง  คือช่วงเตรียมความพร้อม ระหว่างวันที่ 1-28 ธันวาคม 2554  ให้จังหวัดเตรียมความพร้อมและดำเนินงานในภารกิจต่างๆ   และช่วงปฏิบัติการเข้มข้น  ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม – 4 มกราคม 255 ให้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงปีใหม่ 2555  ระดับจังหวัด  ระดับอำเภอ  และการตั้งจุดตรวจ  ด่านตรวจร่วมแบบบูรณาการ  การตั้งจุดสกัดประจำชุมชน หมู่บ้าน และการจัดตั้งหน่วยสนับสนุนและบริการประชาชน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น