14 ธันวาคม 2554

เตรียมจัดวันเด็กแห่งชาติ ปี 55


การประชุมเตรียมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555  มีขึ้นที่ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น  มีตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม  โดยมีนายพยัต  ชาญประเสริฐ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  เป็นประธานการประชุม  ร่วมกับคณะทำงาน ร่วมกันปรึกษาหารือเรื่องแนวทางจัดงาน ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2555  เป็นวันเด็กแห่งชาติ  และวันที่ 14-21  มกราคม 2554 เป็นสัปดาห์วันเด็กแห่งชาติ

ในที่ประชุมมีการนำเสนอสถานที่จัดงาน  ซึ่งมีมติว่าให้ใช้สถานที่ค่ายศรีพัชรินทร  เป็นสถานที่จัดงาน  เหมือนเช่นทุกปี  ส่วนกิจกรรมที่จะมีขึ้นในวันเด็กแห่งชาติปี 2555  จะมีพิธีเปิดงาน  มีการมอบเกียรติบัตรให้เด็กที่ได้รับรางวัลดีเด่นในด้านต่างๆ  การแสดงบนเวที  เพื่อเป็นการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณี  การจัดนิทรรศการให้ความรู้แก้เด็ก  เยาวชนและผู้มาร่วมงาน จากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐเอกชน รวมถึงการตอบคำถามชิงรางวัลต่างๆ

สำหรับการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติมีขึ้นเป็นประจำทุกปี  ตั้งแต่ พ.ศ. 2498  เป็นต้นมา  เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญและความต้องการของเด็กและสวัสดิภาพของเด็กและเยาวชน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น