23 มกราคม 2555

“วัฒนธรรม น้ำใจ กู้ภัยน้ำท่วม”


นางเกศินี สวัสดี วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรมได้จัดงาน “วัฒนธรรม  น้ำใจ  กู้ภัยน้ำท่วม”  ในส่วนภูมิภาค ซึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้เลือกจังหวัดขอนแก่นเป็นพื้นที่ดำเนินการ ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๓ มกราคม ๒๕๕๕ ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น  อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งจะมีผู้ประกอบการนำสินค้า
มาจัดแสดงและจำหน่าย  กว่า  ๔๐๐ รายการ


ในการนี้ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น ได้ประสานผู้ประกอบการที่ประสบภัย  ในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑๖  จังหวัด  เพื่อร่วมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม  และจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านจากจังหวัดมหาสารคาม  จังหวัดกาฬสินธุ์  จังหวัดร้อยเอ็ด และโดยได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ในการจัดรายการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของจังหวัดขอนแก่น ทั้งนี้ โดยบูรณการการจัดงานกับกระทรวงพาณิชย์ ภายใต้โครงการ “มหกรรมพาณิชย์กระตุ้นเศรษฐกิจ สู้ภัย น้ำท่วม”

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น