26 มกราคม 2555

รัฐควบคุมราคาสินค้า อีก 42 รายการ


เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2555  คณะรัฐมนตรี ได้เห็นชอบการกำหนดสินค้าและบริการควบคุมตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอให้สินค้าจำนวน 39 รายการและบริการจำนวน 3 รายการ รวม 42 รายการ เป็นสินค้าและบริการควบคุมในปี 2555 โดยเฉพาะสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและมีปัญหาปริมาณขาดแคลน ราคาผันผวนสูง เช่น น้ำมันพืช เนื้อหมู ไข่ไก่

นอกจากนี้ยังมีสินค้าที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีพและโครงสร้างตลาดมีผู้ผลิตน้อยราย เช่น ผงซักฟอก นมผง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป รวมทั้งสินค้าปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ   ขณะที่หมวดบริการจำนวน 3 รายการได้แก่ การให้สิทธิเผยแพร่งานลิขสิทธิ์เพลงเพื่อการค้า บริการรับฝากสินค้าหรือบริการให้เช่าสถานที่เก็บสินค้า และบริการทางการเกษตร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น