27 มกราคม 2555

เตรียมพร้อมอัญเชิญ “พระทันตธาตุ”


นายธนวัฒน์ พลอยโสภณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  เรียกทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศภูฏาน มาประดิษฐานเป็นการชั่วคราวที่จังหวัดขอนแก่น  อาทิ  วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น  ผู้แทนจากสถานศึกษา และผู้แทนจากคณะสงฆ์ในจังหวัดขอนแก่น  ประชุมพร้อมกันที่ห้องดอกคูณ  ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น  เพื่อเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ  อาทิ  กำหนดการประกอบพิธีอัญเชิญพระทันตธาตุ 

โดยที่ประชุมได้สรุปการดำเนินการประกอบพิธีอัญเชิญพระทันตธาตุ  ดังนี้   ในช่วง 12.30 น. วันที่ 27 มกราคม 2555 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข น.พ.สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ เป็นประธาน พร้อมคณะ  ให้การต้อนรับอัญเชิญพระทันตธาตุ ประดิษฐานในห้องรับรองท่าอากาศยานขอนแก่น   จากนั้นช่วง 14.00 น. จะมีพิธีขบวนอัญเชิญพระทันตธาตุ  และขบวนเชิญไฟพระฤกษ์กีฬาแห่งชาติและกีฬาคนพิการแห่งชาติ เคลื่อนที่จากศาลหลักเมืองไปยังศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

และเมื่อขบวนอัญเชิญพระทันตธาตุเดินทางถึงศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ส่วนราชการ  คณะพระสงฆ์ไทย คณะพระสงฆ์ภูฏาน  และประชาชนที่ร่วมงานจะร่วมกันประกอบพิธีอัญเชิญพระทันธาตุขึ้นประดิษฐานบนบุษบก  และประกอบพิธีกรรมตามศาสนาต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น