26 มกราคม 2555

ลงนาม MOU การพัฒนาเครือข่ายการรักษาโรคมะเร็งท่อน้ำดี


พิธีลงนามความร่วมมือโครงการ การพัฒนาระบบสาธารณสุข  เพื่อการตรวจคัดกรองตรวจวินิจฉัย  และบริหารจัดการผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ที่ห้องจำลองมุ่งการดี  โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น  ซึ่งเป็นการร่วมมือกันระหว่างโรงพยาบาลศรีนครินทร์  คณะแพทย์ศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น  โรงเรียนศูนย์อุดรธานี  โรงพยาบาลสรรพประสิทธิ์  และโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

โดยได้รับเกียรติจาก นพ.สมชัย  นิจพานิช  รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข  เป็นประธานในพิธี  พร้อมทั้งมีตัวแทนจากโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาเครือข่ายการรักษาโรคมะเร็งท่อน้ำดี

ทั้งนี้เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของศัลยแพทย์  วิสัญญีแพทย์  พยาบาลส่งเครื่องมือ  พยาบาลหอผู้ป่วยหนักเป็นต้น  อีกทั้งเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการเตรียมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด  และพัฒนาการติดตามประเมินผลการรักษาผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี  เป็นต้น

ซึ่งคณะแพทย์ศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เขต 7  ได้เห็นความสำคัญของโรคมะเร็งท่อน้ำดี  ซึ่งเป็นปัญหาทางสาธารณสุขอันดับต้นๆ  ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มานาน  จึงได้ให้มีการพัฒนาการบริการโรคมะเร็งท่อน้ำดี  ขึ้นโดยได้พัฒนาการให้บริการใน 4 จังหวัด  คือ  ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ และร้อยเอ็ด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น