26 มกราคม 2555

เปิดอาคาร ไอซีที 40 ปี แก่นนคร


การแถลงข่าว เปิดอาคาร  ไอซีที 40 ปีแก่นนครวิทยาลัย และนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการของ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย   โดยเหล่าศิษย์เก่าและคณะผู้บริหาร  ด้านการศึกษาร่วมแถลงข่าวประกอบด้วย  นายวิรัช  เจริญเชื้อ  ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย   นายรังสรรค์    เถื่อนนาดี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  มัธยามศึกษา  มัธยมศึกษาเขต 25  และนายประเสริฐ  จันฤาไชย  ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย และประธานการก่อสร้างอาคาร ไอซีที 40  ปี  แก่นนครวิทยาลัย


โดยในงานมีการกล่าวถึง  วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งอาคารดังกล่าวขึ้นว่า     โรงเรียนใช้งบประมาณการลงทุนกว่า 23 ล้านบาท  เพื่อมุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ  ผ่านสื่อเทคโนโลยี สารสนเทศ   จุดที่น่าสนใจของอาคารนี้  มีการเรียนการสอน  ในกลุ่มสาระต่างๆได้  ผ่าน ไอเพ็ด 2 จำนวน 120 เครื่องเพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้  และพัฒนาอย่างต่อเนื่องรองรับเทคโนโลยีในอนาคต   สอดคล้องกับแนวทางการทำงานของโรงเรียนแก่นนคร  ที่มีการพัฒนาการเรียนรู้การเรียนการสอนมาโดยตลอด การส้รางอาคาร ไอซีทีครั้งนี้เชื่อว่าจะเสริมสร้างความรู้ให้กับนักเรียนรองรับความเจริญก้าวหน้ายุคไอทีในอนาคตได้เป็นอย่างดี.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น