25 พฤศจิกายน 2554

EM Ball พิชิตน้ำเสียจากอุทกภัย

การแถลงข่าวเปิดโครงการ EM 84 หมื่นลูก 84 หมื่นลิตร พิชิตน้ำเสีย มีขึ้นที่ห้องประชุมสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 ในงานมีเหล่าผู้บริหารและตัวแทนจากภาคประชาชนอย่าง หมอน้องร่วมกันแถลงข่าวในครั้งนี้ด้วย สำหรับโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดขึ้นเพื่อให้ทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชน ร่วมกันบริจาคบรรจุภัณฑ์สำหรับใส่น้ำหมักชีวภาพ และผลิตน้ำหมักทางชีวภาพให้ได้อย่างต่ำ 840,000 ลิตร และผลิตจุลินทรีย์ก้อน อย่างต่ำ 840,000 ก้อน รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำเสียของชุมชน

เนื่องจากจังหวัดในพื้นที่เกือบทุกภูมิภาคของประเทศไทย ได้ประสบอุทกภัยอย่างรุนแรง เป็นระยะเวลาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคม 2554 จนถึงเดือนตุลาคม 2554 และมีแนวโน้มที่สถานการณ์ยังต่อเนื่อง จนถึงเดือนพฤศจิกายน 2554 ภายหลังจากน้ำลดลงแล้ว ความเสียหายบางส่วนยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังยาวนาว ซึ่งเกิดปัญหาน้ำเน่าเสียในระดับรุนแรง

โครงการ EM 84 หมื่นลูก 84 หมื่นลิตร พิชิตน้ำเสีย คาดว่าจะทำให้ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาน้ำเสียอย่างเร่งด่วน และถูกต้องตามหลักวิชาการ และการดำเนินงานแก้ไขปัญหาน้ำเสียของหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ประสบภัยพิบัติจากอุทกภัยอย่างชัดเจน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น