25 พฤศจิกายน 2554

ขก.ทำงานเชิงรุกด้านดูแลป่าไม้

คณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าจังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุมปรึกษาหารือถึงแนวทางการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าในจังหวัด โดยมีเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 มณฑลทหารบกที่ 23 อัยการจังหวัด เจ้าพนักงานที่ดิน สรรพากรพื้นที่ ร่วมประชุม

โดยมีนายพยัต ชาญประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ในฐานะดูแลฝ่ายความมั่นคงของจังหวัด เป็นประธานการประชุม

ในที่ประชุมได้รายงานสถานการณ์การลักลอบตัดไม้ในจังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2554 พบว่า เกิดคดีการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ 45 คดี เจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้ต้องการได้ทั้งหมด 23 คน และมีพื้นที่ป่าถูกบุกรุกทำลาย 195 ไร่ 2 งาน 70 ตารางวา

ทั้งนี้ นายพยัต ชาญประเสริฐ ได้เน้นย้ำคณะทำงานให้เร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างจริงจัง ว่า ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการ 2 แนวทาง คือ 1.ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ชุมชนต่างๆให้ความรู้กับชาวบ้านว่าบริเวณไหนบ้างที่เป็นเขตป่าสงวน และ2.ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ต่างๆเพื่อตรวจตราดูเขตป่าสงวนต่างๆว่ามีผู้ลักลอบมาตัดป่าไม้หรือไม่ หากพบผู้ต้องสงสัยให้พูดคุยกับเขาก่อน ว่าบริเวณนั้นเป็นเขตป่าสงวน แต่หากเขายังกระทำผิดซ้ำอีก ให้ดำเนินคดีตามกฎหมาย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น