15 พฤศจิกายน 2554

ชาวบ้านเรียกร้องที่ดินทำกินจากรัฐ

เกษตรกร ทำนา ในหลายจังหวัดของภาคอีสานกว่า 2,000 คน รวมตัวเพื่อประชุมใหญ่สหพันธ์เกษตรกรและข้าราชการ ที่บริเวณหน้าที่ทำการศาลากลางจังหวัด เรียกร้องให้ภาครัฐเข้ามาแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน

ตลอดการชุมนุมในครั้งนี้ จะมีแกนนำเกษตรกรขึ้นไปกล่าวคำปราศรัยบนเวทีค่ะ เกี่ยวกับความเดือดร้อนและความเป็นอยู่อย่างลำบากตลอดหลายปีที่ผ่านมา โดยการรวมตัวของพี่น้องชาวเกษตรก็เพื่อให้ส่วนราชการจังหวัดขอนแก่น ที่เป็นศูนย์กลางของภาคอีสานเข้ามาเยียวยาความเดือดร้อนอย่างจริงจัง

ทั้งนี้มีตัวแทนจากภาครัฐเข้ามาพูดคุยถึงสาเหตุปัญหา และเพื่อแก้ไขอย่างจริงจัง นำโดย รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายพยัต ชาญประเสริฐ ในฐานะดูแลฝ่ายความมั่นคงของจังหวัด และคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรที่ดินในจังหวัดขอนแก่น รวมทั้ง นายสุรทิน พิจารณ์ คณะทำงานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการติดตามและเร่งรัดแก้ไขปัญหาของสภาเครือข่ายประชาชนอีสาน(สอส.) สภาประชาชน 4

อย่างไรก็ตามทั้งนายพยัต ชาญประเสริฐ และนายสุรทิน พิจารณ์ ต่างรับปากกับชาวบ้านค่ะ ว่าจะผลักดันเพื่อแก้ไขปัญหานี้ให้เร็วและเป็นธรรมที่สุด เพื่อให้เกษตรกรอีสานมีความเป็นอยู่ที่ดี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น