21 พฤศจิกายน 2554

ธรรมะเยียวยามะเร็ง

โครงการธรรมะเยียวยา ครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 13 ที่โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น ในหัวข้อ ธรรมะเยียวยามะเร็ง โดยหลวงตาปพนพัชร์ จิรธัมโม วัดคำประมง จังหวัดสกลนคร เพื่อเป็นแนวทางในการดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากโรคมะเร็ง และเพื่อดูแลคนใกล้ชิดที่ป่วยเป็นโรคมะเร็ง ซึ่งเป็นสถานอภิบาลพักฟื้นผู้ป่วยมะเร็ง ด้วยสมุนไพรธรรมชาติ แบบแพทย์แผนไทย รวมทั้งรักษาด้วยวิถีแห่งธรรมะ และธรรมชาติบำบัด เช่น สมาธิบำบัด ดนตรีบำบัด ฝึกลมปราณ การทำอาหารต้านมะเร็ง เป็นต้น โดยมีทีมแพทย์ พยาบาล และบุคคลทั่วไป เป็นจิตอาสาช่วยดูแลผู้ป่วย สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายจำนวนมาก

หลวงตา ปพนพัชร์ จิรธัมโม ได้ให้ธรรมมะแก่ประชาชนว่า มนุษย์ตอนมีชีวิตอยู่ มักลืม และคิดว่าเราจะไม่ตาย แต่ถ้าต้องมาเผชิญกับโรคมะเร็ง ความตายก็อยู่แค่ปลายจมูก ฉะนั้นควรมีสติระลึกไว้เสมอ และเตรียมใจ เตรียมพร้อมอยู่ทุกเมื่อ

นอกจากนี้หลวงตา ปพนพัชร์ จิรธัมโม ยังเทศนาเกี่ยวกับเหตุการณ์ในปัจจุบันที่คนไทยประสบกับปัญหาอุทกภัยครั้งใหญ่ สะท้อนให้เห็นถึงความทุกข์ของประชาชน ซึ่งการให้กำลังใจ ความรัก และความเมตตา เป็นสิ่งที่สำคัญที่คนไทยต้องช่วยเหลือกันในยามทุกข์ยาก

สำหรับโครงการธรรมะเยียวยาสังคม เป็นโครงการการกุศล ในกิจกรรมได้นิมนต์พระสงฆ์ แม่ชี และวิทยากรที่มีประสบการณ์ในการสอนจริยธรรม คุณธรรม มาบรรยายธรรม เป็นประจำทุก ๆ 2 เดือน ที่โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น ผู้สนใจทั่วไปเข้ารับฟังการบรรยายได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น