01 พฤศจิกายน 2554

โรงสี11 โรง ในขก. ร่วมรับจำนำข้าว

สำหรับความคืบหน้าการดำเนินการโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2554-2555 สำนักงานการค้าภายในจังหวัดขอนแก่น เผยว่า ขณะนี้การค้าภายในจังหวัดได้รับสมัครโรงสีข้าวที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการ มี 11 โรง แยกเป็นอำเภอ คือ อำเภอเมืองขอนแก่น 3 โรง อำเภอน้ำพอง 1 โรง อำเภอพล 2 โรง อำเภอชุมแพ 3 โรง และอำเภอบ้านไผ่ 2 โรง

โดยล่าสุดคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลรับจำนำรำดับจังหวัด ได้ส่งทีมคณะกรรมการเข้าตรวจสอบสภาพโรงสีข้าวที่เข้าร่วมโครงการ พบว่า มี 10โรงสีข้าวที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน และสามารถร่วมโครงการได้ อีก 1 โรงสีข้าว คณะกรรมการมอบหมายให้ผู้ประกอบการปรับปรุงสภาพโรงงาน ก่อนรับการตรวจพิจารณาอีกครั้ง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น