22 พฤศจิกายน 2554

รณรงค์งดเหล้างานศพและงานบุญ

โครงการนี้มีนายนายธนวัฒน์ พลอยโสภณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมร่วมกับตัวแทนภาคีที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม อาทิ ศูนย์แก้ไขปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบน และคณะสงฆ์จากสำนักงานเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น รวมทั้งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น หารือแนวทางการดำเนินการรณรงค์งานศพปลอดเหล้าและงานบุญประเพณีปลอดเหล้าตามระเบียบคำสั่งของกระทรวงมหาดไทย และสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ที่ให้ทุกภาคส่วนของจังหวัดร่วมมือกันรณรงค์ให้ประชาชนงดเหล้าในงานบุญและงานศพเพื่อสนองพระราชดำริตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554

ในที่ประชุมมีมติให้ศูนย์แก้ไขปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบน เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงาน เนื่องจากที่ผ่านมาทางหน่วยงานได้ดำเนินการกิจกรรมในการงดเหล้าอย่างหลากหลาย ทั้งการรณรงค์ให้พ่อแม่ไม่ดื่มเหล้า การสร้างกิจกรรมปลูกฝังเยาวชนให้ไกลห่างจากสุรา มาตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปัจจุบัน

ทั้งนี้ด้านรูปแบบการรณรงค์ในกิจกรรมครั้งนี้ นายธนวัฒน์ พลอยโสภณ เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนร่วมมือผลักดันให้ประชาชนหันมาใส่ใจหลักเศรษฐกิจพอเพียง ที่จะสร้างคนให้มีศีลธรรม มีงาน และห่างไกลจากแอลกอฮอล์ เพื่อให้การรณรงค์ประสบผลสำเร็จ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น