17 พฤศจิกายน 2554

แถลงข่าวงานไหม ประจำปี2554

จังหวัดขอนแก่น แถลงข่าวการจัดเทศกาลไหมประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี2554 โดยในงานแถลงข่าวคึกคักไปด้วยเจ้าหน้าที่ พนักงาน และ ราชการจากหน่วยงานต่างๆในจังหวัดขอนแก่น ที่มาร่วมงานแถลงข่าวและรับประทานอาหารกันอย่างอบอุ่น พร้อมทั้งชมการแสดงจากนักเรียนโรงเรียนขามแก่นนคร ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ซึ่งปีนี้กำหนดรูปแบบการจัดร้านของหน่วยงานราชการ สื่อถึงงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมายุครบ 84 พรรษา

นายสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี เปิดเผยว่างานเทศกาลไหม ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น เป็นที่รู้จักของชาวไทยทั่วประเทศดีอยู่แล้ว จึงมุ่งหวังให้งานนี้เป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติด้วย จึงพยายามชูเอกลักษณ์ของงานให้เด่นมากยิ่งขึ้น คือ ประเพณีผูกเสี่ยว ซึ่งเป็นประเพณีอันดีงามของชาวอีสาน และการแสดงนิทรรศการวงจรชีวิตไหม โดยเฉพาะไหมมัดหมี่ ซึ่งเป็นไหมเอกลักษณ์ของชาวจังหวัดขอนแก่น เน้นให้ความสำคัญและคุณค่าของไหม เน้นให้มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการการเกิดผ้าไหมแล้ว ยังจัดจำหน่ายผ้าไหมที่ดีและมีคุณภาพ ในราคายุติธรรมอีกด้วย

สำหรับกิจกรรมที่จะมีขึ้นตลอด 12 วัน 12 คืนตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 10 ธันวาคม 2554 มีกิจกรรมมากมาย อาทิ กิจกรรมที่ศาลาไหม กิจกรรมในวันที่ 5 ธันวามหาราช กิจกรรมวันจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ในวันที่ 8 ธันวาคม 2554 และพิธีเปิดงาน ซึ่งมีการจัดขบวนแห่ และการประกวดนางงามไหมขอนแก่น อีกทั้งกิจกรรมความบันเทิงในช่วงกลางคืน โดยปีนี้มีศิลปินชื่อดังมาร่วมแสดงมากมาย อาทิ โปงลางสะออน ตั๊กแตน ชลดา หนูภารวิเศษศิลป์ วงลาบานูน วงกะลา วงZEAL พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ เสกโลโซ ไหมไท ใจตะวัน หมอลำคณะประถมบันเทิงศิลป์ และวงแท็กซี่ ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมชมงานเทศกาลไหมประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2554 ได้ตลอด 12 วัน 12คืน ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 10 ธันวาคม 2554

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น