15 พฤศจิกายน 2554

ฟื้นฟูชุมชนหลังน้ำท่วม

แม้มหาอุทกภัยภาพรวมทั่วทั้งประเทศ จะยังคงมีสถานการณ์ที่ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดแต่หลายพื้นที่ระดับน้ำ เริ่มลดลง โดยเฉพาะที่จังหวัดขอนแก่น ที่พื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมขังหลายจุดระดับน้ำลดลง ทำให้การเยียวยาฟื้นฟูในช่วงหลังน้ำลด จึงเริ่มดำเนินการทันที เช่นเดียวกันชุมชนทุ่งเศรษฐีแห่งนี้
โดยชุมชนทุ่งเศรษฐีแห่งนี้ เป็น 1 ใน 4 ชุมชนที่ประสบปัญหาน้ำท่วมอย่างหนักในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา ระดับน้ำสูงกว่า 1 เมตร 50 เซนติเมตร และในขณะนี้ระดับน้ำได้ลดลงและเริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกติ เจ้าของบ้านและผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนแห่งนี้เริ่มกลับเข้ามาพักอาศัยตาม ปกติ แต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นที่เห็นได้ชัดก็คงไม่แตกต่างไปจากพื้นที่ประสบภัย ต่างๆ
ดังนั้นมาตรการฟื้นฟูเยียวยาหลังน้ำลด จึงเกิดขึ้น จากความร่วมมือของทุกหน่วยงาน ภายใต้ ปฎิบัติการ คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกันภาคพิเศษ คืนความสดใส สู่ใจคนขอนแก่น
ซึ่งถึงแม้ว่าการให้ความช่วยเหลือของทางเทศบาลนครขอนแก่นในช่วงน้ำท่วมจนมา ถึงช่วงน้ำลดจะยังคงดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง แต่สภาพหลังน้ำลดที่เห็นในขณะนี้ยังคงต้องการได้รับการฟื้นฟูสภาพบ้านเรือน และสุขภาพของคนในชุมชน ด้วยกิจกรรม 6 ส. เริ่มจาก ส.สะอาด ส.สะดวก ส.สีสัน ส.สดใส ส.สุขภาพ และ ส.สร้างสรรค์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น