23 พฤศจิกายน 2554

ปล่อยคาราวานนำเครื่องสูบน้ำช่วยเหลือผู้ประสบภัย

เมื่อวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2554 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่หน้าตึกศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายพยัต ชาญประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยตัวแทนภาคส่วนต่างๆ ร่วมปล่อยคาราวาน พลังแผ่นดินร่วมใจ นำเครื่องสูบน้ำช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล ซึ่งได้รับความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ สนับสนุนเครื่องสูบน้ำพร้อมกับรถบรรทุก จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น เทศบาลตำบลพระลับ เทศบาลตำบลโคกสำราญ เทศบาลตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ และองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง อำเภอแวงใหญ่

โดยการส่งมอบเครื่องสูบน้ำเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยครั้งนี้ สืบเนื่องจากการเกิดสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2554 ซึ่งแม้ว่าขณะนี้สถานการณ์น้ำท่วมได้คลี่คลายลงแล้ว แต่ในส่วนพื้นที่ภาคกลาง โดยเฉพาะเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑล ยังอยู่ในวิกฤตน้ำท่วมขังและได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง สร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก ส่งผลกระทบให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนในทุกด้าน

ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จึงได้มอบหมายให้จังหวัดขอนแก่นช่วยเหลือสนับสนุนเครื่องสูบน้ำ เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้คลี่คลายจากสถานการณ์น้ำท่วมขังเร็วที่สุด ทางจังหวัดขอนแก่นจึงได้จัดหาเครื่องสูบน้ำที่ได้ระดมสรรพกำลังจากทุกภาคส่วน เพื่อช่วยเหลือพื้นที่ที่ยังประสบปัญหา โดยมอบเครื่องสูบน้ำขนาด 8 นิ้ว จำนวน 10เครื่อง สามารถสูบน้ำได้ 540 ลบ.ม./ชม./เครื่อง เครื่องสามารถทำงานได้ ตลอด 24 ชั่วโมง คาดว่าการเร่งสูบน้ำให้สถานการณ์คลี่คลายภายในเวลาไม่เกิน 15 วัน เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สามารถดำรงชีวิตอย่างปกติให้เร็วที่สุด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น