01 พฤศจิกายน 2554

มอบเรือท้องแบนช่วยน้ำท่วม

นายสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานรับมอบเรือท้องแบนขนาด 12 ที่นั่งพร้อมเครื่องยนต์ จำนวน 20 ลำ จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ วศิษฐ ธีระเจตกุล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่นว่า เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในจังหวัดขอนแก่น ให้มีเรือใช้เป็นพาหนะในการขนสิ่งของหรือสัญจรไปมาอย่างสะดวก และเก็บไว้เตรียมความพร้อมเมื่อเกิดอุทกภัยในโอกาสต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น