24 พฤศจิกายน 2554

เตรียมจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องใน “วันพ่อ”

ที่ศาลากลาง จังหวัดขอนแก่น ผู้สื่อข่าวรายงานว่าทีมจังหวัดขอนแก่น ทุกภาคส่วนร่วมกันประชุมเรื่องความคืบหน้าการดำเนินงานของภาครัฐ เตรียมจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2554
โดยมีนายธรวัฒน์ พลอยโสภน และนายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมครั้งนี้ โดยกาประชุมมีหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงานร่วมกันหารือ และมติเห็นชอบให้ดำเนินการจัดงานเฉลิมพระเกียรติในปีนี้ โดยจัดซุ้มนิทรรศการพระราชกรณียกิจและพระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในงานเทศกาลไหม ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 10 ธันวาคม 2554 และให้ทุกภาคส่วนร่วมกันรณรงค์ให้ประชาชนพร้อมด้วยข้าราชการ พร้อมเพรียงกันในกิจกรรมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ในช่วงกลางคืน วันที่ 5 ธันวาคม หน้าเวทีกลาง งานเทศกาลไหม
การจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นการร่วมแรงร่วมใจของคนขอนแก่นในการน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยความรำลึกที่พระองค์ทรงเสียสละและอุทิศพระองค์เพื่อคนไทยตลอดมา จึงขอให้ทุกภาคส่วนราชการเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น