23 พฤศจิกายน 2554

กยศ.ผ่อนผันหนี้ผู้กู้ 2 ปี

จากเหตุการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ของประเทศไทยนั้น ส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากต่างเดือดร้อน ทางกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือกยศ. ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้กู้ที่ครบกำหนดชำระเงินกู้ยืม ด้วยการผ่อนผันหนี้ผู้กู้ ในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมเป็นเวลา 2 ปี โดยเบื้องต้นผู้กู้ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย หรือทำงานในสถานประกอบการในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย

ส่วนผู้กู้รายใหม่ ในภาคเรียนที่ 1 ทาง กยศ. จะขยายเวลาให้สถานศึกษาได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้กู้ใหม่ ตั้งแต่ขั้นตอนบันทึกกรอบวงเงิน และประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิการกู้ยืม จากเดิมวันที่ 15 พฤศจิกายน ขยายเวลาเป็นวันที่ 31 ธันวาคมนี้

สำหรับ ภาคเรียนที่ 2 นั้น ในส่วนของการตรวจสอบและยืนยันใบลงทะเบียนกู้ยืมของสถานศึกษานั้น จากเดิมต้องตรวจสอบให้แล้วเสร็จวันที่ 31 ธันวาคม ขณะนี้ได้ขยายเป็นวันที่ 31 ม.ค. 2555

ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.studentloan.ktb.co.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 1551 หรือ งาน Help Desk โทร. 0-2208-8699, หรือ ศูนย์สายใจ กยศ. 0-2610-4888

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น